Πυθαγόρειο θεώρημα

Πυθαγόρειο θεώρημα

Μια πρακτική απόδειξη του Πυθαγορείου Θεωρήματος!

Το άθροισμα των εμβαδών των δυο καθέτων πλευρών στο ορθογώνιο τρίγωνο =
με το εμβαδόν της υποτείνουσας!

Categories: Video

About Author