Ταμειακή μηχανή

Ταμειακή μηχανή

για ελληνικά εστιατόρια

Προσαρμοσμένη στο νέο γερμανικό νόμο από το 01.01.2016

Πληροφορίες στο τηλ. 0911 / 264354 Γκίκας Κων/νος

tamiaki

 

 

 

Categories: HOME

About Author