Οι Θεοί των Ελλήνων σε διάλογο με τους ανθρώπους

ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

iatridis_02 iatridis_01VORTRAG ΟΜΙΛΙΑ

Το παρόν κείμενο σχετίζεται και αναφέρεται σε θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμενοποιεί μερικές από τις πολιτιστικές και πολιτισμικές σχέσεις Ελλήνων και Γερμανών στην όμορφη πόλη της Έσσης Bad Homburg, δίπλα στη Φρανκφούρτη. Σε εκείνη την ωραία πόλη Μπατ Χόμπουργκ, 20 χιλιόμετρα από τη Φρανκφούρτη έχουν επιλέξει και ζουν ειρηνικά, ενταγμένοι στη γερμανική κοινωνία και μερικοί Έλληνες μετανάστες με τις οικογένειές τους. Εκεί έχει ιδρυθεί τα τελευταία χρόνια από Έλληνες και Γερμανούς ένας Σύλλογος με τίτλο ΕΛΛΑΣ Ελληνογερμανικός Πολιτιστικός Σύλλογος Bad Homburg e.V. HELLAS Griechisch-Deutscher Kulturverein Bad Homburg v.d.H. e.V.

Ανάμεσα στους στόχους και τις δραστηριότητες του Συλλόγου περιλαμβάνεται η επικοινωνία με το κοινωνικό περιβάλλον της ωραίας πόλης και της περιοχής με θέματα πολιτιστικά που έχουν σχέση και ενδιαφέρουν Έλληνες και Γερμανούς. Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα μέσα σε γερμανικά σχολεία εντελώς δωρεάν και αφιλοκερδώς και σε ενήλικες και σε μαθητές, διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδρομές, διεξάγονται προγραμματισμένα μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις σε αίθουσες οι οποίες παρέχονται δωρεάν από το Δήμο Bad Homburg. Τα παραπάνω συντελούν εποικοδομητικά στην ωραία συνεργασία των Ελλήνων με μεταναστευτικές ρίζες με τους Γερμανούς και άλλους φίλους από διάφορες άλλες χώρες.

Μία από τις παραπάνω εκδηλώσεις ήταν και μια πολύ ενδιαφέρουσα ΟΜΙΛΙΑ στη γερμανική γλώσσα μέσα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης Bad Homburg.

Ο τίτλος της ήταν: «Ο αρχαίοι θεοί επικοινωνούν με τους Έλληνες».

Ομιλήτρια ήταν η κυρία Δωροθέα Dorothea Fröhder , συνταξιούχος, Gymnasiallehrerin, δασκάλα στο Humboldt Gymnasium , Bad Homburg. Στα γυμνασιακά της χρόνια είχε διδαχτεί η κυρία Δωροθέα αρχαία ελληνικά και είχε ασχοληθεί με τη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού. Εξακολουθεί να παίρνει μέρος στο Τμήμα Διδασκαλίας Νέων Ελληνικών για Γερμανούς στο Gesamtschule Bad Homburg. Η Dorothea Fröhder είχε πάντα φιλελληνικές τάσεις και εξακολουθεί να είναι λάτρις του ελληνικού πολιτισμού. Διδάσκει στο Volkshochschule Bad Homburg μαθήματα σχετικά με τους Αρχαίους Θεούς των Ελλλήνων. Με την ομιλία της η κυρία Dorothea Fröhder στη Δημοτική Βιβλιοθήκη την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποίησε μια θαυμάσια αναδρομή στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Έκανε χρήση των ωραίων νεοτέρων τεχνολογικών μέσων παρουσίασης και προβολής κειμένων και προσώπων. Αναφέρθηκε και τόνισε το αξεπέραστο πνεύμα των Ελλήνων, παρουσίασε φωτογραφίες , με αρχαία μνημεία και αγάλματα και χάρισε μια υπέροχη βραδιά σε Γερμανούς και Έλληνες που είχαν επιλέξει και είχαν πάρει μέρος στην εκδήλωση. Το παρακάτω είναι ένα κείμενο που συνέταξε η κυρία Maria Castro, επίσης συνταξιούχος δασκάλα του Humboldt Gymnasium Bad Homburg, η οποία συμμετέχει στη διδασκαλία Νέων Ελληνικών στο Πολυκλαδικό Σχολείο Gesamtschule Bad Homburg.

Vortrag über die homerischen Götter im Griechisch-Deutschen Kulturverein HELLAS Bad Homburg 18. Februar 2015. Am 18.02.2015 lud der Griechisch-Deutsche Kulturverein HELLAS Frau Dorothea Fröhder zu einem Vortrag mit dem Thema „Von der Entstehung der Welt zur Selbstfindung des Menschen“ in die Stadtbibliothek Bad Homburg ein. Die Vortragende erläuterte zunächst die Entwicklung des griechischen Götterglaubens von der minoischen Kultur (ca. 3000 – 1700 v. Chr) über die mykenische Kultur (ca. 1600 – 1100 v. Chr.) zur homerischen Götterwelt (ab 800 v. Chr).

Die von einer matriarchalischen Kultur geprägte Naturreligion (Baumkult, Hausgöttin mit Schlange, Herrin der Tiere) der minoischen Zeit wurde abgelöst von einer patriarchalisch ausgerichteten Kultur der indogermanischen Einwanderer. Sie werden in der Wissenschaft nach ihrem bekanntesten Herrensitz „Mykener“ genannt. Die neuen Siedler verehrten bereits bedeutende Gottheiten wie Zeus, Poseidon, Hermes, Hephaistos und Athena. Homer fasste diese und weitere Gottheiten zu der sogenannten „olympischen Götterfamilie“ (Zwölfgötter Δωδεκάθεοι) zusammen und verlieh ihren Mitgliedern anthropomorphe Züge – mit Ausnahme von Unsterblichkeit und ewiger Jugend. Durch die Menschenähnlichkeit seiner Götter emanzipierte sich Homer von früheren Glaubensvorstellungen an erdgebundene, dämonische und furchteinflößende Götter. Dennoch konnten auch die Strafen der ‚Olympier‘ unerbittlich und hart sein, vor allem dann, wenn der Mensch die Hybris beging, sich den Göttern gleichzustellen, sich mit ihnen messen zu wollen.

Die Griechen verehrten ihre olympischen Götter auf vielfache Weise: durch Tempelbauten, Götterbilder und -statuen, Tier- und Trankopfer, durch dichterisch-musische und sportliche Wettkämpfe und Theateraufführungen (ab 6. Jh.). Der Vortrag ging näher auf die Göttin Athena ein, die dem Menschen ganz nahe stand und ihn zu einer Persönlichkeitsentwicklung anspornte (z.B. Odysseus). Apoll, der ‚Ferntreffende‘, hingegen rief den Menschen zur Selbsterkenntnis auf und appellierte an ihn, sein Schicksal zu akzeptieren und sich mit ihm auseinander zu setzen.
Ab dem 6. Jh. v. Chr. gab es eine geistige Elite, die Vorsokratiker und die Philosophen nach Sokrates. Sie gingen ihren eigenen Vorstellungen von einer realen und geistigen Welt nach, meist ohne den bestehenden Kult in Frage zu stellen. Der Vortragenden gelang es, das umfassende Thema klar und durch hervorragendes Bildmaterial anschaulich zu gestalten. Nach dem Vortrag ergab sich ein angeregtes Gespräch mit der interessierten griechisch-deutschen Zuhörerschaft, in dem die aufklärerische Wirkung der homerischen Götterwelt betont wurde.
Maria Castro , Bad Homburg.

Το παραπάνω κείμενο περιγράφει με ωραίο τρόπο την διεξαγωγή της πολιτιστικής εκδήλωσης. Η παραπάνω συνάντηση Γερμανών και Ελλήνων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Bad Homburg ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία επικοινωνίας ανάμεσα σε Γερμανούς και Έλληνες της πόλης και της περιοχής. Σε όλους , τους διοργανωτές, τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στην κυρία Δωροθέα Fröhder καθώς και στην κυρία Μαρία Castro αξίζει έπαινος και συγχαρητήρια. Έλληνες και Γερμανοί, κάτοικοι αυτής της μεγάλης μας πατρίδας που φέρει την ονομασία Ευρώπη, χαίρονται να συμμετέχουν σε ειρηνικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Απολαμβάνουν και προβάλλουν όσα συντελούν στην προβολή και προαγωγή και των πολιτιστικών αξιών καθώς και στην γνώση όσων από τα περασμένα υπήρξαν σημαντικά για τον άνθρωπο. Το παραπάνω κείμενο για την εκδήλωση, συνταγμένο στη γερμανική γλώσσα, πρόκειται να δημοσιευθεί προσεχώς, μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.

Κώστας Ιατρίδης, Bad Homburg, δάσκαλος για τηδιδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
μέσα στα γερμανικά σχολεία,ενταγμένος στο γερμανικό σχολικό σύστημα από το 1986.