Διεθνές εμπόριο – Διεθνής Χρηματοδότηση – Παγκοσμιοποίηση

Διεθνές εμπόριο Διεθνής Χρηματοδότηση Παγκοσμιοποίηση

201_diefnes

47.00 EUR

ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θεωρία και Πράξη (530 Σελίδες)

Στις σύγχρονες οικονομίες, οι ατέλειες και οι δυσλειτουργίες των διεθνών αγορών εργασίας και προϊόντων καθώς επίσης και οι ακολουθούμενοι στόχοι, που δεν είναι  πάντοτε οικονομικής φύσεως, μαζί με τους αναπόφευκτους περιορισμούς μιας στρατηγικής  της οικονομικής ανάπτυξης, οδήγησαν τις χώρες στην καθιέρωση ενός συνόλου ταμειακών, κυρίως, μέτρων και ρυθμίσεων.

Το βιβλίο, αναφέρεται στη θεωρία των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και στο ισοζύγιο πληρωμών. Αναφέρεται επίσης στην αγορά συναλλάγματος, την τιμή συναλλάγματος, τους μηχανισμούς ισορροπίας και τη διεθνή χρηματοδότηση. Αναλύεται η έννοια της ουσιαστικής προστασίας σε αντιπαράθεση με την έννοια  της ονομαστικής προστασίας και παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι προστατευτισμού.

Το βιβλίο, αναφέρεται επίσης,  στους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς και το ρόλο τους στη διεθνή οικονομία και την διεθνή οικονομική ανάπτυξη.

Γίνεται ξεχωριστή παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδική αναφορά στη Παγκοσμιοποίηση τις συνέπειές της στο διεθνές  γίγνεσθαι και το ρόλο της  διεθνούς κοινότητας αλλά και της  Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια  παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.

Categories: HOME, ΒΙΒΛΙΑ