Θα μείνεις στον άσσο

Θα μείνεις στον άσσο

Πάρε ένα αριθμό.
Αν είναι ζυγός διαίρει με το 2, αν είναι μονός πρόσθεσε 1 και διαίρει με το 2.
Επανέλαβε το.

Παράδειγμα :

10 > 5 > 6 > 3 > 4 > 2 >1

21 > 22 > 11 > 12 > 6 > 3 > 4 > 2 > 1

…..

About Author