Οικονομική – Μακροοικονομική

Οικονομική – Μακροοικονομική

202_makro

56.00 EUR

ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ (738 Σελίδες)

Το γενικό ενδιαφέρον για την οικονομική όψη της ζωής έχει τις ρίζες του στη διαρκώς ανανεωμένη πρόκληση για την επιβίωση του ανθρώπου και για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής του, ικανοποιώντας τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του. Η οικονομική πραγματικότητα συνθέτει ένα πολύπλοκο δίκτυο οικονομικών σχέσεων στις  σύγχρονες οικονομίες. Μέσα σ’ αυτό το δίκτυο των οικονομικών σχέσεων, οι άνθρωποι όχι μόνο συμμετέχουν στο σύνολό τους με τις διάφορες δραστηριότητές τους αλλά παράλληλα το προσδιορίζουν. Εντούτοις, χρειάζεται συστηματική μελέτη των πολυάριθμων οικονομικών φαινομένων, γιατί αυτή επιτρέπει σε κάποιον να διεισδύσει στην πολυπλοκότητά τους,  να κατανοήσει και να κατευθύνει τα πάντα, όταν χρειαστεί.

Ο σκοπός του παρόντος έργου συνίσταται στο να ενημερώσει και να «μυήσει» τον σπουδαστή ή οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τις τεχνικές της οικονομικής ανάλυσης, όπως  χρησιμοποιούνται σ’ όλον τον κόσμο, για την αποσαφήνιση των οικονομικών φαινομένων σε μακροοικονομικό επίπεδο. Πρόκειται δηλαδή για τη Μακροοικονομική Θεωρία και Ανάλυση.

Η πρόκληση των συγγραφέων συνίσταται στην παρουσίαση του περιεχομένου ενός γνωστικού πεδίου τόσο σύνθετου όσο είναι η Οικονομική Επιστήμη με απλό και κατανοητό  τρόπο, χωρίς  εν τούτοις να παραποιείται ο επιστημονικός  χαρακτήρας της Οικονομικής Θεωρίας ακόμα και στις πιο περίπλοκες περιπτώσεις.

Στην παρουσίαση και την ανάλυσή τους, οι συγγραφείς, αναφέρονται τόσο σε  απλά όσο και σύνθετα  γεγονότα, δένοντας τα και ερμηνεύοντας τα με την οικονομική θεωρία.  Ασχολούνται από τις απλές συναλλαγές της καθημερινότητας μας, τις αμοιβές που δεχόμαστε, τις επιδράσεις  τους στην οικονομία, την ανεργία τον πληθωρισμό, το βιοτικό επίπεδο και τη φτώχεια, έως τις οικονομικές διακυμάνσεις, την ανάπτυξη, το ρόλο του κράτους, το χρήμα και τη δημιουργία του, τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά συστήματα, καθώς επίσης και στις σύνθετες διεθνείς εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών και της  διεθνούς χρηματοδότησης.

Το παρόν έργο περιλαμβάνει 21 κεφάλαια σε 6 μέρη.

Categories: HOME, ΒΙΒΛΙΑ