Προστατευτισμός και ελεύθερο εμπόριο

Προστατευτισμός και ελεύθερο εμπόριο

203_prostatevsimos

19.00 EUR

ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(226 Σελίδες)

Αν και η πολιτική του προστατευτισμού βρίσκεται σε  συνεχή υποχώρηση, η ψυχολογία του προστατευτισμού δε θα εκλείψει εύκολα. Ίσως με διαφορετικές συγκυρίες, να ξαναδυναμώσει, με διάφορες  συγκεκαλυμμένες  μορφές, ύστερα από μερικά  χρόνια.

Το εν λόγω βιβλίο, πραγματεύεται, τις επιπτώσεις του προστατευτισμού και του ελεύθερου εμπορίου στον καταμερισμό των πόρων και την ανάπτυξη των χωρών. Εκτός από τη θεωρητική ανάλυση, αναπτύσσονται και αντίστοιχες ποσοτικές μέθοδοι εκτίμησης των  παραμέτρων και των διαφόρων μορφών του προστατευτισμού. Ο χαρακτήρας  των μεθόδων είναι γενικός, αλλά τα ερευνητικά αποτελέσματα αναφέρονται κυρίως στην Ελλάδα.

Το βιβλίο αποτελεί μια προσφορά  για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και για  το χώρο λήψης,  οικονομικών αποφάσεων.

Categories: HOME, ΒΙΒΛΙΑ