ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΑΔΑ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ

CONGRE HELLÉNIQUEΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΑΔΑ
Στο Congrès Hellénique du Québec

Η Κεφαλονίτικη Αδελφότητα Καναδά «ΑΙΝΟΣ» με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου όρισε τον συμπολίτη μας από τη Σάμη, καθηγητή, κύριο Γαβριήλ Μανωλάτο, εκπρόσωπό της στο Congrès Hellénique du Québec για την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων και υποθέσεων στις κυβερνήσεις του Καναδά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, από χρηματοδοτήσεις των ελληνικών σχολείων, την ανάπτυξη και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, τη βοήθεια σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, σεισμοί κλπ και την προώθηση εθνικών θεμάτων όπως το μακεδονικό κ.α.

About Author