Βουλευτικό αξίωμα στην Αρχαία Αθήνα

Βουλευτικό αξίωμα στην Αρχαία Αθήνα

panagisΠαναγής Σιμωτάς
Retired Economist – Businessman International Markets

ΠΡΙΝ από 25 αιώνες ολόκληρους, απαραίτητη προϋπόθεση (μεταξύ άλλων) για να εκλεγεί ένας Αθηναίος πολίτης βουλευτής ήταν να καταγραφεί η περιουσία του, οικογενειακή και ιδιωτική, ακόμη και τα όζοντα…εσωβράκιά του!

ΟΤΑΝ επερατούτο η Θητεία του, ο απερχόμενος Βουλευτής, έπρεπε να απολογηθεί για το σύνολον των Πράξεών του, κατά την διάρκειαν της θητείας του! Λογοδοτούσε δηλαδή, με κάθε λεπτομέρεια, για τα πεπραγμένα του!

ΑΜΕΣΑ και ευθύτατα αφαιρείτο, από την καταγεγραμμένη περιουσία του, το όποιο ποσόν, το οποίον έχασε η πόλη λόγω υπευθυνότητός του και στην περίπτωση κατά την οποίαν δεν επαρκούσε η περιουσία του έπρεπε να πληρώσει με Δημόσια, σκληρή, εργασία!

ΕΔΩ, στην Ελλάδα μας την αγαπημένην, σε δείγμα… προόδου και … καλύτερης κοινωνικής προσφοράς και … Δικαιοσύνης, υπεγράφη ο περιβόητος, ο εγκληματικός και κατάφωρα αδικών την Δημοκρατίαν μας, Νόμος….”ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ”!!

ΠΟΙΑ η καταστροφική, άμεση και έμμεση … “συνδρομή” αυτού του άθλιου Νόμου, στην διαφθορά και στα σημερινά μας χάλια, ήταν και είναι “ηλίου φαεινότερον” !!

About Author