Λοιπόν Θέλετε να Γίνετε Επιχειρηματίας;

Λοιπόν Θέλετε να Γίνετε Επιχειρηματίας;

manolatosΓΡΑΦΕΙ  Ο
ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το περιεχόμενο του σημερινού μας άρθρου το πρότειναν οι φίλοι αναγνώστες μας. Μας  ζήτησαν να αναφερθούμε και να παρουσιάσουμε τις «ικανότητες» και τα «προσόντα»  που θα πρέπει να έχει κάποιος ώστε να πετύχει σαν επιχειρηματίας. Θα αναφερθούμε λοιπόν στα βασικά χαρακτηριστικά που φαίνεται να διαχωρίζουν τους πολύ επιτυχημένους επιχειρηματίες ή επικεφαλής κολοσσιαίων εταιρειών από τους περισσότερους μικροϊδιοκτήτες.

Οι αναγνώστες μας, μπορούν να προτείνουν θέματα για παρουσίαση και ανάπτυξη. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν με σχόλια και παρατηρήσεις.

Η εργασία παρέχει σε πολλούς  ανθρώπους ένα σημαντικό λόγο ύπαρξης.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι σπουδαστές επιθυμούν ενδιαφέρουσες, ασφαλείς και επικερδείς επαγγελματικές σταδιοδρομίες. Πολλοί, επίσης, αναζητούν μια θέση εργασίας που να ανταμεί­βει τη σκληρή δουλειά με ταχεία προαγωγή ή να συντελεί στην κοινωνική ευμάρεια. Για να βρει κανείς τη σωστή απασχόληση, πρέπει πρώτα να περάσει από διάφορες εργασίες. Σήμερα, λιγότεροι άνθρωποι αφιερώ­νουν το μεγαλύτερο μέρος της εργάσιμης ζωής τους απασχολούμενοι στο δημόσιο ή σε μία μεγάλη επιχείρηση, ενώ οι περισσότεροι στρέφονται στην αυτοαπασχόληση και την επι­χειρηματικότητα, ώστε να επι­τύχουν το σωστό συνδυασμό εργασίας και επιθυμητού τρό­που ζωής τους.

Οι επιχειρηματίες συχνά ακολουθούν το δικό τους ρυθμό. Πολλοί αποδεικνύεται ότι είναι ακατάλληλοι για τη συγκεκριμένη εργασία στην αρχή ακόμα της καριέρας τους και χάνουν αρκετές θέσεις εργα­σίας, επειδή δε λειτουργούν ομαδικά. Πολλοί εξισώνουν το συμβιβασμό με την αποτυχία και θα έκαναν τα πάντα για να γίνει κάτι με το δικό τους τρόπο. Άτομα με προσωπικότη­τα που συγκρούονται με μεγά­λες εταιρείες, συχνά εκφράζουν την επιθυμία να είναι “αφεντικά του εαυτού τους”, αλλά λίγοι απ’ αυτούς που καταφέρνουν να το κάνουν πετυχαίνουν. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι τελικά το καταφέρνουν μόνο μετά από πολλές αποτυ­χίες. Το πόσο καταστροφική μπορεί να είναι μία χρεοκοπία είναι δύσκολο να περιγραφεί, ιδιαίτερα για τους επιχειρημα­τίες που διακινδυνεύουν τα όνειρά τους για επιτυχία.

Πολλά είναι τα χαρακτηριστικά που φαίνεται να διαχωρίζουν τους πολύ επιτυχημένους επι­χειρηματίες ή τους επικε­φαλής κολοσσιαίων εταιρειών από τους περισσό­τερους μικροϊδιοκτήτες:

  1. Όραμα και συγχρονισμός

         Οι επιχειρηματίες εντοπίζουν τις ευκαιρίες, όταν οι άλλοι το μόνο που βλέπουν είναι προ­βλήματα. Το μυστικό συχνά είναι να βρίσκεται κανείς στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή. Διαφορετικοί άνθρω­ποι ερμηνεύουν διαφορετικά τα ίδια σύνθετα γεγονότα. Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες συνήθως οργανώνουν τις πληροφορίες, ώστε να φαίνο­νται προφανείς οι λύσεις. Οι λύσεις που θα παράσχουν μπορεί να βελτιώσουν την ποιότητα των υπαρχόντων αγαθών, να μειώσουν το κόστος παραγωγής, ή να αναπτύξουν νέα προϊόντα και να τα εισαγάγουν στην αγορά.

  1. Πειθώ και δράση

         Οι επιχειρη­ματίες αναλαμβάνουν δράση, όταν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Άλλοι μπορεί να διαβλέπουν τις λύσεις, αλλά, επειδή φοβούνται να μη χάσουν την τακτική πληρωμή τους, δεν επιδιώκουν να εφαρμόσουν τις ιδέες τους. Οι επιχειρηματίες συνήθως δια­θέτουν ισχυρό εγώ. θέλουν να αφήνουν το στίγμα τους.

  1. Ρίσκο και αβεβαιότητα

          Οι επι­τυχημένοι επιχειρηματίες συνήθως έχουν τόση πίστη στα σχέδιά τους, που είναι πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν όλο το χρόνο και το κεφάλαιό τους και, όπου αυτό είναι δυνατό, το χρόνο και το κεφά­λαιο άλλων ανθρώπων, απορρίπτοντας την οικονομική εξα­σφάλιση που επιζητούν οι περισσότεροι άνθρωποι.

  1. Εργασιομανία

         Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να εξασφα­λίζουν υψηλό εισόδημα από μια εργασία που να τους αφή­νει ελεύθερο το απόγευμα, τα Σαββατοκύριακα και την περίοδο των διακοπών τους.

Η 40ωρη εργασία, από τις 9 μέχρι τις 5, δεν αποτελεί στόχο των περισσότερων επι­τυχημένων επιχειρηματιών, ορισμένοι εκ των οποίων εργά­ζονται για 100 και πλέον ώρες την εβδομάδα για δεκαετίες.

Οι επιχειρηματίες επινοούν εναλλακτικές χρήσεις των πόρων και οργανώνοντας τους πόρους έτσι, ώστε να εξυπηρετούν τα οράματα τους. Αλλάζουν τη ροή της ιστορίας. Εάν αυτή η σύντο­μη αναφορά δεν σας έχει απογοητεύσει και δεν έχει καταπνίξει κάθε επιθυμία που μπορεί να έχετε να γίνετε επιχειρηματίας, τότε πρέπει να αναζητήσετε την ευκαιρία να παρέχετε πράγματα που οι άνθρωποι θέλουν, να είστε πρόθυμοι να διακινδυνεύσε­τε και να εργαστείτε παρά πολύ σκληρά. Μετά, προσευχηθείτε στη «Θεά Τύχη», γιατί χρειάζεται και αυτή.

Για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας ή για να προτείνετε  θέματα για παρουσίαση και ανάπτυξη επικοινωνήστε μαζί μας: manolatos@trigono.info