Ημέρα Ποίησης

21.03.  Ημέρα Ποίησης

Νίκος Γκάτσος – Ἀμοργός (απόσπασμα)

Νίκος Γκάτσος (1911-1992): ποιητής, μεταφραστής και στιχουργός από την Ἀσέα Γορτυνίας

Μὰ εἶταν ἀγέρας κι ἔφυγε κορυδαλλὸς κι ἐχάθη
Εἶταν τοῦ Μάη τὸ πρόσωπο τοῦ φεγγαριοῦ ἡ ἀσπράδα
Ἕνα περπάτημα ἐλαφρὺ σὰ σκίρτημα τοῦ κάμπου
Ἕνα φιλὶ τῆς θάλασσας τῆς ἀφροστολισμένης.