Απόψεις

Απόψεις

BMW: Νέο εργοστάσιο στην Ουγγαρία
Η BMW προσθέτει μια νέα μονάδα παραγωγής στο ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιό της, με το εργοστάσιο του Debrecen. Η κύρια γραμμή συναρμολόγησης θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί τα περισσότερα μοντέλα (ηλεκτρικά και θερμικά), χάρη στις σπονδυλωτές πλατφόρμες. …..

Από τότε που έφυγε η Nissan από το Βόλο, όχι γιατί ήταν υψηλοί οι μισθοί στην Ελλάδα, άλλωστε δεν ήταν εντάσεως εργασίας η εν λόγο παραγωγή, αλλά γιατί ο πολιτικοποιημένος συνδικαλισμός ουδόλως στάθηκε αρωγός στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και στην ευμάρεια της κοινωνίας αλλά παρήγαγε ελλείμματα όπως και η δήθεν εθνικοφροσύνη κάποιων. Παρόλο που η Ελλάδα βρέχεται από Θάλασσα εντούτοις λείπουν οι υπόλοιπες υποδομές αλλά και η μηχανογράφηση στο δημόσιο, στοιχεία που θα μπορούσαν να προσελκύσουν τέτοιες μονάδες παραγωγής. Σαφώς θα πρέπει να πληρούνται και όλοι οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί τους οποίους φροντίζουν να τηρούν τέτοιου βεληνεκούς επιχειρήσεις.

Τις πταιει τελικά και στην Ελλάδα δεν έρχονται τέτοιες μονάδες παραγωγής;

 • Η υψηλή φορολογία;
 • Το υψηλό κόστος ενέργειας;
 • Η γραφειοκρατία και η έλλειψη κράτους δικαίου;
 • Ο συνδικαλισμός και το κακό ιστορικό του;
 • Το πελατειακό κράτος;
 • Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού;
 • Η έλλειψη υποδομών;
 • Η αναξιοπιστία του κράτους;
 • Το κακό location της Ελλάδας;
 • Οι εξωτερικοί κίνδυνοι;
 • Η απώλεια άσκησης εθνικής δημοσιονομικής πολιτικής λόγω μνημονίων;
 • Η απώλεια του εθνικού νομίσματος και η έλλειψη δυνατότητας υποβάθμισης του νομίσματος;
 • Το ότι πρέπει να αποδεχθούμε ότι θεωρούμαστε απλά ένα καλοκαιρινό ενδιαίτημα;
 • Το ότι 60 και πλέον τοις εκατό των ελλήνων πολιτών κατοικούν στην Αττική  αλλά εδρεύουν δηλαδή ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο καταγωγής τους και έτσι η περιφέρεια ξεμένει από πληθυσμό και υποδομές; Πώς άραγε προέκυψε τόση υπέρ-συγκέντρωση πληθυσμού και γιατί δεν γίνεται μία σοβαρή προσπάθεια για αποκέντρωση;
 • Το ότι η Βόρειο Ελλάδα το κατ’ εξοχήν πιο ευρωπαϊκό κομμάτι της χώρας με μία πολλή μεγάλη αγορά όπως τα Βαλκάνια δεν έχει ένα λιμάνι της προκοπής;

… τα ερωτήματα δεν έχουν τελειωμό αλλά μία αρχή πρέπει να γίνει, όχι στα λόγια αλλά με πράξεις!

About Author