Σε .. ρυθμό αλλαγής!

Σε .. ρυθμό αλλαγής!

Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, εκτός από νέες γνώσεις, εμπειρίες και φίλους σηματοδοτείται και από κάτι ακόμα. Αλλαγές. Το μακρόπνοο σχέδιο για την αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται πως είναι φιλοδοξία κάθε πολιτικού  που αναλαμβάνει τα ηνία του Υπουργείου Παιδείας. Φέτος, οι αλλαγές σημαντικές. Η κατάργηση του μαθήματος των λατινικών και η εισαγωγή της Κοινωνιολογίας σαφώς τάραξαν τα νερά της εκπαιδευτικής κοινότητας, το ίδιο και η συνεξέταση του μαθήματος της Έκθεσης με τη λογοτεχνία. Αυτή η καινοτομία εφαρμόσθηκε ήδη από την προηγούμενη σχολική χρονιά στα επαγγελματικά λύκεια. Μηχανογραφικό ήδη από τη Β Λυκείου και εισαγωγή σε κάποιες σχολές χωρίς εξετάσεις. 

Στην πραγματικότητα έχουμε την επαναφορά του συστήματος των δεσμών από το παρελθόν και την αναβάθμιση του ρόλου του σχολείου με την αύξηση των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα της κατεύθυνσης. Την επιτυχία του νέου συστήματος μόνον ο χρόνος θα καταδείξει.  

Εξετάσεις και Ομογενείς

Σε εξέλιξη, όμως, βρίσκονται και οι εισαγωγικές εξετάσεις των Ελλήνων Ομογενών και τέκνων του Εξωτερικού.

Η πρεμιέρα έγινε με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Το κείμενο που επιλέχθηκε υπογράφει η Άννα Φραγκουδάκη, κείμενα της οποίας έχουν πολλές φορές αξιοποιηθεί κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Το κείμενο μπορεί να χαρακτηρισθεί προσιτό για τους μαθητές. Το ίδιο και οι ασκήσεις, οι οποίες καλύπτουν σημαντικές ενότητες της θεωρίας και μπορούσαν ν’ απαντηθούν ακόμα και από μέτρια προετοιμασμένους μαθητές. Το θέμα της έκθεσης είναι ήδη γνωστό από την πρώτη τάξη του Λυκείου (εφόσον η θεματική ενότητα ανήκει στην ύλη της συγκεκριμένης τάξης). Σε γενικές γραμμές, τα θέματα κρίνονται ικανοποιητικά. 

Επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές!

Ειρήνη Ι. Ζαννάκη, Φιλόλογος

 

About Author