Μήνυμα Χριστουγέννων 2018

Μήνυμα Χριστουγέννων 2018

Μητροπολίτου Γερμανίας καί Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης
Αὐγουστίνου

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Συναχθήκαμε σήμερα οἱ πιστοί γιά νά χαροῦμε τήν γέννηση τοῦ Κυρίου καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι πέρασε κ᾽ ἐφέτος ἡ περίοδος τῆς προετοιμασίας μας γιά τήν μεγάλη γιορτή τῶν Χριστουγέννων. Ἔτσι κάνουμε, ἄλλωστε, πρίν ἀπό κάθε σημαντικό γεγονός τῆς ζωῆς μας. Φροντίζουμε νά εἴμαστε ἕτοιμοι γιά νά τό ζήσουμε ὅσο καλύτερα μποροῦμε.

Γιά σαράντα μέρες, λοιπόν, ὅσο μπόρεσε ὁ καθένας μας, νηστέψαμε ἀπό τροφές καί ἀπό πάθη μας: Γιά νά νιώσουμε πεῖνα καί δίψα γιά τόν Θεό. Γιά νά χορτάσουμε μέ τόν  Ἄρτο τῆς ζωῆς, τήν θεία κοινωνία, καί νά ξεδιψάσουμε μέ τό κρυστάλλινο νερό τοῦ λόγου Του. Γιά νά ζήσουμε τήν ὀμορφιά τῆς ἐλευθερίας πού προσφέρει ὁ Χριστός μέ τήν χάρη Του. Γιά νά ἀποκτήσουμε τήν δύναμη νά ζητοῦμε συγχώρεση, νά δίνουμε συγχώρεση καί νά εἴμαστε εἰ δυνατόν πρῶτοι σέ ἔργα συμφιλίωσης καί ἀγάπης.

Χριστός γεννᾶται σήμερα, κι αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή μόνο τοῦ ἔργου Του γιά τήν ἀπολύτρωσή μας, γιά νά μπορέσουμε ἐμεῖς οἱ ἀτελεῖς ἄνθρωποι νά μοιάσουμε καί νά φτάσουμε τόν τέλειο Θεό μας. Ἀκολουθοῦν τά Θεοφάνεια, ἡ Μεταμόρφωση, ὁ Σταυρός, ἡ Ἀνάσταση καί ἡ Ἀνάληψή Του. Κι ὅλα αὐτά τά γεγονότα τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Χριστοῦ εἶναι παρόντα σέ κάθε Θεία Λειτουργία, πού τελοῦμε ὅλοι μαζί γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. Γι᾽ αὐτό, ὅπως λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, πάντοτε εἶναι Χριστούγεννα καί πάντοτε εἶναι Πάσχα!

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, ἐξάλλου, πού κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι γιορτή τῆς ζωῆς καί πηγή ἁγιασμοῦ καί ὀμορφιᾶς. Κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ ἀπάντηση στά ἀνθρώπινα ἀδιέξοδά μας, τό ἐργαστήρι τῆς πνευματικῆς προκοπῆς μας, τό ἁπαλό φῶς στό πυκνό σκοτάδι μας. Τήν Θεία Λειτουργία τήν τελοῦμε ὅλοι μαζί, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, μ᾽ ἕνα στόμα καί μιά καρδιά. Κι αὐτό σημαίνει ὅτι ὅλοι ὅσοι βαπτιστήκαμε εἴμαστε ἀπαραίτητοι γιά τήν τέλεσή της. Κανείς δέν περισσεύει ἀπό τίς εὐχαριστιακές μας συνάξεις!

 Ἂν μένουμε, λοιπόν, μακριά ἀπό τήν Θεία Λειτουργία ἢ περιοριζόμαστε στήν συμμετοχή μας σ᾽ αὐτή δυό-τρεῖς φορές τόν χρόνο, ἀδικοῦμε τόν ἑαυτό μας, χάνουμε εὐκαιρίες ἀνεφοδιασμοῦ μας γιά τήν πάλη τῆς ζωῆς καί λησμονοῦμε ὅτι δέν πλαστήκαμε γιά τόν θάνατο, ἀλλά γιά τήν ζωή τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Στήν Θεία Λειτουργία φανερώνεται καί προσφέρεται ὁ Χριστός. Ἐκεῖ μᾶς ἀναμένει, κι ἀσφαλῶς ὄχι μόνο τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα, γιά νά θεραπεύσει τούς πόνους τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός μας, γιά νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τά λάθη μας καί τίς συνέπειές τους, γιά νά χορτάσει τήν ὑπαρξιακή πεῖνα καί δίψα μας, γιά νά μᾶς ἀγκαλιάσει καί νά μᾶς σώσει μέ τήν ἀγάπη Του.

Ὁ Χριστός γεννιέται σήμερα καί δέν μποροῦμε νά τοῦ κάνουμε καλύτερο δῶρο ἀπό τό νά Τόν ὑποδεχτοῦμε στίς καρδιές μας, ἀφήνοντάς τήν ἀγάπη Του νά γεμίζει μέ νόημα κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας! Κι ἂν καί τά δικά μας βήματα, κάθε Κυριακή, βρίσκουν τόν δρόμο γιά τό πατρικό μας σπίτι, τήν ἐκκλησιά, τότε θά νιώσουμε κι ἐμεῖς αὐτό πού ἔζησε ὁ ἅγιος Πορφύριος, ὁ ὁποῖος γράφει: «ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν. Αὐτός εἶναι ἡ ἀγάπη μας. Ἀπό ᾽κεῖ πηγάζει ἡ χαρά. Ἡ χαρά εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Εἶναι μία χαρά, πού μᾶς κάνει ἄλλους ἀνθρώπους. Ν᾽ ἀγαπήσομε τόν Χριστό καί ὅλα θ᾽ ἀλλάξουν στή ζωή μας»!

Τό εὔχομαι πατρικά σέ ὅλους σας. Εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Βόννη, 25 Δεκεμβρίου 2018
Ὁ Μητροπολίτης σας
+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

About Author