Πασχαλινό MήνυμαMητροπολίτου Γερμανίας καί Ἐξάρχου Kεντρῴας EὐρώπηςAὐγουστίνου

Πασχαλινό Mήνυμα
Mητροπολίτου Γερμανίας καί Ἐξάρχου Kεντρῴας Eὐρώπης
Aὐγουστίνου

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Σὲ λίγα λεπτὰ θ᾽ ἀντηχήσει ἐδῶ καὶ σ᾽ ὅλη τὴν οἰκουμένη τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», τὸ πιὸ χαρμόσυνο μήνυμα τοῦ κόσμου! Γι᾽ αὐτὸ κι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καλεῖ πανηγυρικὰ καὶ λέει: «Πλούσιοι καὶ φτωχοὶ χορέψτε μαζί. … Ὅσοι νηστέψατε καὶ ὅσοι δὲν νηστέψατε, εὐφρανθεῖτε σήμερα. Τὸ τραπέζι εἶναι γεμᾶτο, ἀπολαῦστε ὅλοι … κανεὶς νὰ μὴ φύγει πεινασμένος». Καὶ θὰ τολμοῦσα νὰ προσθέσω στὰ λόγια τοῦ ἁγίου μας: Πιστοὶ καὶ ὀλιγόπιστοι, ὅσοι ἐμπιστεύεστε τὸν Θεὸ καὶ ὅσοι ἀμφιβάλλετε γι᾽ Αὐτόν, ὅσοι ζῆτε μὲ τὸν Θεὸ καὶ ὅσοι παλεύετε μ᾽ Αὐτόν, ἐλᾶτε ὅλοι νὰ γευτεῖτε τὴν χαρά· ὁ Χριστὸς μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὸν θάνατο!

Πολλοὶ Χριστιανοὶ ταλαιπωροῦνται, δυστυχῶς, ἀπὸ τὴν δυσπιστία τους, ἀκόμη καὶ γιὰ ζητήματα τῆς πίστεώς μας· ἴσως καὶ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Προσπαθοῦν νὰ βροῦν κάποια βολικὴ ἐξήγηση ποὺ νὰ ταιριάζει στὴν ἀνθρώπινη λογική. Δὲν τοὺς ἀρκεῖ ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου· «ἂν ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει ἀναστηθεῖ, ἡ πίστη μας εἶναι μάταιη, χωρὶς περιεχόμενο» (Α´ Κορ. 15,17). Κοπιάζουν νὰ βροῦν ἢ νὰ δημιουργήσουν ὅσες ψυχολογικὲς ἀπαντήσεις μποροῦν, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπαναπαυτοῦν σ᾽ ἕνα ἀνθρώπινο νοητικὸ κατασκεύασμα.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅμως, δὲν εἶναι συμπέρασμαὑπόθεση, ἔτσι ὥστε νὰ ὑπάγεται σὲ νοητικὰ σχήματα. Εἶναι πρωτίστως βίωμα, τὸ ὁποῖο προϋποθέτει ἑκούσια ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὶς δεσμεύσεις καὶ τοὺς περιορισμοὺς τῶν φθαρτῶν μας αἰσθήσεων. «Ἂς καθαρίσουμε τὶς αἰσθήσεις μας καὶ θὰ δοῦμε τὸ ἀπρόσιτο φῶς τῆς ἀναστάσεως», μᾶς βεβαιώνει ὁ ὑμνωδὸς τῆς ἀναστάσιμης ἀκολουθίας. Πορευθήκαμε τὴ Μ. Τεσσαρακοστή, ὅσο μπορέσαμε ὁ καθένας μας, μὲ τὴ νηστεία καὶ τὴν ἄσκηση, ὄχι μόνο ἐπειδὴ αὐτὴ εἶναι ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριό μας· μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ συμπονάει κάποιος τὴ δοκιμασία τοῦ γονέα του καὶ θέλει νὰ συμμετέχει σ᾽ αὐτήν. Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου καὶ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων Τὸν ὑποδεχθήκαμε κράζοντας «Εὐλογημένος αὐτὸς ποὺ ἔρχεται σταλμένος ἀπὸ τὸν Κύριο! Δόξα στὸν ὕψιστο Θεό!» (Μτθ. 21,9). Σταθήκαμε δίπλα Του στὴν προδοσία καὶ τὴ σύλληψη, στὴν καταδίκη καὶ στὰ Πάθη Του. Γευθήκαμε τὴν ἄπειρη μεγαλοθυμία Του καθώς, ὡς ἄκακον ἀρνίον καὶ νέος Ἀδάμ, ἔδειξε ὑπακοὴ μέχρι θανάτου στὸ θέλημα τοῦ Πατρὸς καὶ κατέβηκε στὸν Ἅδη, γιὰ νὰ σώσει τὸν πρῶτο Ἀδάμ, τὸν ἐξόριστο τοῦ Παραδείσου, μαζὶ μὲ ὅλο τὸ γένος του, δηλαδὴ μαζὶ μὲ ὅλους ἐμᾶς.

Γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ὅπως πεθαίνουν ὅλοι ἐξαιτίας τῆς συγγένειας μὲ τὸν Ἀδάμ, ἔτσι, χάρη στὴ συγγένεια μὲ τὸν Χριστό, ὅλοι θὰ λάβουν ξανά ζωή» (Α´ Κορ. 15,22). Ἡ θνητή μας φύση καθαγιάζεται καὶ πλέον ὁ θάνατος ἀπὸ ἔσχατος ἐχθρὸς τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης γίνεται πέρασμα στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, συνεχίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Θέλουμε νὰ ξέρετε, ἀδελφοί, τί θὰ γίνει μὲ αὐτοὺς ποὺ πέθαναν, γιὰ νὰ μὴ λυπᾶστε κι ἐσεῖς ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι, ποὺ δὲν ἐλπίζουν πουθενά. Γιατί, ἀφοῦ πιστεύουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς πέθανε κι ἀναστήθηκε, ἔτσι κι ὁ Θεὸς αὐτοὺς ποὺ πέθαναν πιστεύοντας στὸν Ἰησοῦ θὰ τοὺς ἀναστήσει γιὰ νὰ ζήσουν μαζί του» (Α´ Θεσ. 4, 13-14).

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Εἶναι κρῖμα νὰ ἐπηρεαζόμαστε, ἔστω ἐπιφανειακά, ἀπὸ τοὺς ἀρνητὲς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας καὶ τοὺς ἀποστάτες τῆς χάρης Του. Εἶναι κρῖμα νὰ γινόμαστε ψευδεπίγραφα προοδευτικοὶ καὶ ὀρθολογιστές, προσφέροντας ἔτσι ἄθελά μας ὑπηρεσίες στὸ ἀντιχριστιανικὸ πνεῦμα καὶ τὴν μηδενιστικὴ κακοδαιμονία τῆς ἐποχῆς μας, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ σχετικοποίηση τῶν πάντων. Ἂς συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ πίστη μας καὶ τὸ βίωμά μας εἶναι τόσο ἀπαραίτητα, ὅσο ὁ ἀέρας ποὺ ἀναπνέουμε κι ἂς γιορτάσουμε ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ τὰ πάθη μας. Ἐλᾶτε ν᾽ ἀνάψουμε καὶ φέτος τὶς πασχαλινές μας λαμπάδες ψέλνοντας: Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν δοξάζομεν! Ὅσο φυλάγουμε τὸ χάρισμα τῆς πίστεως, ὑπάρχει ἀκόμα ἐλπίδα! Χριστὸς ἀνέστη, ἀδελφοί!

Βόννη, Ἅγιο Πάσχα 2019

Ὁ Μητροπολίτης σας
† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

About Author