Στέλιος Γκίκας

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Stelios Gikas Dipl. InformatikerΌπως ανάφερα στη προηγούμενη έκδοση, με το άνοιγμα του διακόπτη φορτώνεται αυτόματα στη μνήμη του υπολογιστή μας το λειτουργικό σύστημα με τη βοήθεια του BIOS.
Μετά από λίγο χρόνο εμφανίζεται στην οθόνη η επιφάνεια εργασίας και ο υπολογιστής μας περιμένει να του δώσουμε τις εντολές ώστε να εκτελέσει την ανάλογη επιθυμία μας.
Το λειτουργικό σύστημα εκτός των άλλων έχει δύο σημαντικές λειτουργίες:
1. Διαχείριση αρχείων σε μονάδες αποθήκευσης
2. Εκτέλεση προγραμμάτων (λογισμικού)
Για την καλύτερη κατανόηση του λειτουργικού συστήματος θα εξηγήσω πρώτα πως δούλευε ο υπολογιστής μας στα πρώτα χρόνια Weiterlesen