Ποντιακός Σεισμός στο Ολυμπιακό Στάδιο.Τεμέτερον !